Chào Mừng Quý Vị đến với website Hội Thánh Orange
 • Hội Thánh Học
  Kinh Thánh

  Kính mời quý con cái Chúa cùng đến
  học lời Chúa với Mục sư Nguyễn Thỉ
  >Thời Gian:
  Mỗi Tối Thứ Tư hằng tuần lúc 8:00 PM
  >Địa Điểm: Hội Thánh Orange, phòng Fellowship

  Read More
 • Chào Mừng Quý Vị
 • Thờ Phượng Chúa Nhật
 • Thờ Phượng Thứ Tư

Thân ái kính mời quý vị đến tham dự chương trình thờ phượng cùa chúng tôi vào mỗi sáng Chúa Nhật bắt đầu vào lúc 10:30 AM. Chương trình bao gồm phần ca nhạc linh động do ban nhạc và ban Thờ Phượng đảm trách. Phần giảng luận do mục sư Nguyễn Thỉ đảm trách, với sự cộng tác của mục sư Trần Thiện Đức. Mục sư Nguyễn Thỉ cũng là tiếng nói phúc âm quen thuộc hằng tuần trên dài Little Saigon, và đã từng làm việc trong các đài Nguồn Sống phát thanh về Việt Nam trên ba mươi năm qua. Chương trình bằng tiếng Anh bắt đầu lúc 9:15 AM do mục sư Donald Phan Trần Dũng và ban thờ phượng Anh ngữ đảm trách. Mục sư Donald Phan Trần Dũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong giới trẻ cũng như với người lớn. Chúng tôi rất mong muốn được tiếp đón quý vị tới gia đình hội thánh Orange. Mong rằng sự học hỏi lời Chúa và tình thông công với nhau đem lại sự hy vọng, bình an thật trong tâm hồn và giúp chúng ta định hướng được mục tiêu cuộc sống của người Việt trên đất Mỹ.

Mời Xem Video Clip Giới Thiệu Về Hội Thánh Orange

Giảng Luận Trần Thiện Tri Mar 23, 2015

Xem Thờ Phượng & Giảng Luận

"Xin Cho Con Được Sáng Mắt" Mác 10:46-52
Mar 23, 2015
Giảng Luận Mục Sư Trần Thiện Tri
Xem Các Video Khác

Giảng Luận Mục Sư Nguyễn Thỉ Mar 25, 2015

Xem Hội Thánh Học Kinh Thánh

"Tài Chánh của Hội Thánh"
Cuộc đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 Bài 7A
Mathiơ 26:1-16 và 27:3-10
Mar 25, 2015
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Xem Các Video Khác