• Thờ Phượng Chúa Nhật

  Hội Thánh Tin Lành Orange mong ước tiếp đón quý vị đến với Hội Thánh để chúng ta cùng nhau kinh nghiệm nơi Thiên Chúa ngự và xây dựng một tình thân sâu đậm trong đại gia đình Hội Thánh. Giờ thờ phượng từ 10:15 sáng tới 12:00 trưa.

 • Chương Trình
  Harvest Festival

  Tổ chức vào tối Thứ Sáu 28 tháng 10 năm 2016 từ 07:30 PM - 09:30 PM. Kính mời quý Ông Bà, Anh Chị Em dẫn con em mình tham dự và mời thân hữu.

 • 1
 • 2
 • 1 Hội Thánh Orange thờ phượng ngày Chúa Nhật
 • 2 Thờ Phượng Chúa Nhật .
 • 3 Học Kinh Thánh Tối Thứ Tư
 • 4 Sinh Hoạt Ban Thanh Niên Tiếng Việt
 • 5 Trung Tâm Cơ Đốc Giáo Dục
 • 6 Trường Chúa Nhật
 • 7 Chương Trình Khuyến Học
 • 8 English Service
 • Hội Thánh Orange thờ phượng ngày Chúa Nhật

  Thân ái

  kính mời quý vị đến với Hội Thánh Tin Lành Orange để chúng ta cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa, học hỏi sống đạo, xây dựng tình thân, phục vụ tha nhân và cứu người lầm lạc.

 • Thờ Phượng Chúa Nhật .

  Chương Trình Thờ Phượng Tiếng Việt

  lúc 10:30 tới 12:00 .

 • Học Kinh Thánh Tối Thứ Tư

  Mời anh chị em đến học Kinh Thánh mỗi tối thứ tư

  từ 8pm-9pm giờ
  Phúc Âm Ma-thi-ơ với Mục sư Nguyễn Thỉ tại HT Tin Lành Orange.

 • Sinh Hoạt Ban Thanh Niên Tiếng Việt

  Ban Thanh Niên Tiếng Việt

  sinh hoạt và học lời Chúa với nhau lúc 7:30 pm

 • Trung Tâm Cơ Đốc Giáo Dục

  Mục vụ

  xây dựng cơ đốc giáo dục, trung tâm thể thao cho các bạn trẻ cơ đốc và là nơi sinh hoạt bồi linh huấn luyện cho tập thể Hội Thánh.

 • Trường Chúa Nhật

  Trường Chúa Nhật

  lúc 9:15 tới 10:15.

 • Chương Trình Khuyến Học

  Chương Trình Khuyến Học

  của Hội Thánh Orange và Vĩnh Phước.

 • English Service

  Worship:

  9:30-10:30.

  Read More
 • Tiếng Việt
 • English
image

Cầu Nguyện Chúa Nhật

8:30 am-9:00 am

Trường Chúa Nhật

9:15 am -10:15 am

Lễ Thờ Phượng

10:30 am-12:00 pm

Tối Thứ Tư

Học Kinh Thánh 8:00 am-9:00 am

image

English ServiceWorship

9:30 am -10:30 am
English Website