Thưa quý vị,

Hội Thánh Orange tiếp nhận việc dâng hiến trên mạng (online) và dâng hiến điện tử (electronic) qua chương trình Pushpay. Quý vị có thể dâng hiến qua mạng lưới điện toán (online) hay qua smartphone!

DÂNG HIẾN QUA PUSHPAY APP

Xin quý vị “gửi nhắn tin” (text) về số 77977 ba chữ: VAC. Quý vị sẽ nhận lại được nhắn tin hướng dẫn cách tải App của Pushpay về phone của quý vị và sử dụng Pushpay App đó để dâng hiến.

Quý vị cũng có thể vào App Store của iPhone hay Play Store của Android phones để tải Pushpay App về phone của mình (không cần phải text cho 77977).

Vì lý do an toàn bảo mật, quý vị cần khởi động (activation) trong lần ghi danh dâng hiến đầu tiên nhưng sau đó, quý vị sẽ chỉ mất khoảng 10 giây mỗi lần dâng hiến.

Thật ra, nếu quý vị chọn dâng hiến thường kỳ (recurring donations): hàng tuần, hàng hai tuần hay hàng tháng, Pushpay sẽ tự động khấu trừ khoản dâng hiến trong tài khoản và quý vị có thể biết chi tiết qua thông tin hàng tháng (monthly statement) của ngân hàng.

Trang: www.pushpay.com cũng sẽ cho quý vị chi tiết những khoản quý vị đã dâng hiến.

DÂNG HIẾN BẰNG CHI PHIẾU

Xin quý vị viết chi phiếu cho: Vietnamese Alliance Church of Orange (VAC)

Và gửi về địa chỉ:

Vietnamese Alliance Church of Orange
2130 N Grand Ave
Santa Ana CA 92705
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: (714) 542-0777

Xin cảm ơn quý vị!

We process online and electronic giving through Pushpay. You can give online, or you give from your smartphone!
We’re excited about this easy way to give and we think you’ll love it too!

GIVE VIA PUSHPAY APP:

Grab you phone and text ‘VAC’ to 77977 and you’ll receive a TXT back with instructions to download the PushPay app and start giving.

Or if you’d prefer, simply download the Pushpay app from the Android or Apple App store.
There is a one-time activation for security reasons, but after registering you can now give to Vietnamese Alliance Church of Orange in less than 10 seconds!

Be sure to make us a favorite on the app by selecting the star in the upper right corner to easily find us next time you give.

WITH PUSHPAY YOU CAN:

Give easily, quickly, and securely.
Store multiple cards (or direct bank withdraws).
Give recurring donations.
See your giving history (simply log in to www.pushpay.com)

CASH & CHECKS

Please make checks payable to Vietnamese Alliance Church of Orange (V.A.C) .
These checks may be dropped off in the offering plates during service.
They may also be mailed to our address below:

Vietnamese Alliance Church of Orange
2130 N Grand Ave
Santa Ana, CA 92705
Phone: (714) 542-0777