Phát hình trực tiếp giờ học Kinh Thánh
08:00pm – 09:00pm (Giờ California) mỗi tối thứ tư.

Hội Thánh Tin Lành Orange July 23, 2017
Mục sư Nguyễn Thỉ

NHÂN LOẠI MỚI

Ê-phê-sô 2:11-22

 1. TRƯỚC KHI LÀ NHÂN LOẠI MỚI, CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO? (c. 11-12)
  1. Bị gọi là người không chịu cắt bì
  2. Không có Ðấng Christ
  3. Bị ngoại quyền công dân Y-sơ-ra-ên
  4. Không dự vào giao ước lời hứa
  5. Không hy vọng
  6. Không có Ðức Chúa Trời
 2. CHÚNG TA ĐƯỢC TRỞ NÊN NHÂN LOẠI MỚI NHƯ THẾ NÀO? (c. 13-18)
  1. Phương cách
   (1) Huyết (c. 13)
   (2) Thân (c. 15)
   (3) Thập tự giá (c. 16)
   Til on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied.
   For every sin on Him was laid, here in the death of Christ I live!
  2. Kết quả
   1. Ðược gần (c. 13)
   2. Phá đổ bức tường ngăn cách (c. 14-15)
    • Bức tường thật, ranh giới thật ở đền thờ ngày xưa: vi phạm bị xử tử
    • Ngăn cách giữa người Do-thái và Dân Ngoại
  3. Cả hai hiệp thành một thể (c. 16)
 3. LÀM NHÂN LOẠI MỚI THÌ ĐƯỢC NHỮNG ĐẶC QUYỀN VÀ ƠN PHƯỚC GÌ? (c. 19-22)
  1. Ðồng quốc với thánh đồ (c. 19)
  2. Ðền thờ thánh

Các Sinh Hoạt Đặc Biệt