Bóng Tối Của Cuộc Đời, Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc. Hội Thánh Tin Lành Orange

English Service. Truths in troubled time. Pastor Donald Phan. HT Tin Lành Orange.

Nên làm gì trong hoàn cảnh hiện tại. Mục sư Nguyễn Thỉ.

Thưa quý con cái Chúa,

Một tuần lễ nữa lại đã trôi qua, hy vọng Chúa đã gìn giữ mỗi chúng ta bình an, khỏe mạnh trong ơn lành của Ngài. Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho quý con cái Chúa đang đau yếu và đang được chữa trị (Cô Tâm-Hiếu, Bà Thạnh, Bà Phương, Bà Hạnh, Cô Candice Hoàng, Ông Hoàng Thanh Nhã…). Nếu quý vị có nhu cầu hoặc biết ai có nhu cầu xin cho chúng tôi biết (qua email hoặc điện thoại hoặc nhắn tin, 714-658-5902) để cầu nguyện và xin Hội Thánh cùng cầu nguyện.

  1. Chúa Nhật nầy chúng ta sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa online (live streaming) lúc 10 giờ 30 trên YouTube Tin Lanh Orange: 

https://www.youtube.com/channel/UCd8tHv1A1VsTL7WS9yQ3eGg

Quý vị có SmartTV hay hệ thống Roku xin vào trực tiếp YouTube trên TV và search Tin Lanh Orange.

  1. Buổi nhóm cầu nguyện lúc 8 giờ 30 cũng sẽ được trực tiếp truyền hình trên cùng hệ thống, xin quý con cái Chúa vào link YouTube Tin Lanh Orange lúc 8 giờ 30 để cùng cầu nguyện.
  1. Các lớp Trường Chúa Nhật sẽ được học qua hệ thống Zoom. Xin quý con cái Chúa liên lạc với người dạy lớp của quý vị để biết rõ chi tiết.
  1. Giờ thờ phượng của English Ministry sẽ được live stream trên cùng hệ thống YouTube Tin Lanh Orange lúc 9 giờ 30.
  1. Chương trình Học Kinh Thánh và cầu nguyện hàng tuần vẫn tiếp tục live stream mỗi tối Thứ Tư lúc 8 giờ.
  1. Ông Dương Bích nhờ tôi nhắc nhở quý vị đọc Kinh Thánh các tiểu tiên tri (từ Ô-sê đến Ma-la-chi) để tham dự Chương Trình Thi Kinh Thánh Mùa Phục Sinh. Chúng ta không biết là sẽ có chương trình Phục Sinh của Hội Thánh hay không trong tình trạng nầy nhưng xin quý con cái Chúa cứ đọc và học. Chúng ta có thể thi online!
  1. Hội Thánh Orange tiếp nhận việc dâng hiến trên mạng (online) và dâng hiến điện tử (electronic) qua chương trình Pushpay. Quý vị có thể dâng hiến qua mạng lưới điện toán (online) hay qua smartphone!

DÂNG HIẾN QUA PUSHPAY APP

Xin quý vị “gửi nhắn tin” (text) về số 77977 ba chữ: VAC. Quý vị sẽ nhận lại được nhắn tin hướng dẫn cách tải App của Pushpay về phone của quý vị và sử dụng Pushpay App đó để dâng hiến.

Quý vị cũng có thể vào App Store của iPhone hay Play Store của Android phones để tải Pushpay App về phone của mình (không cần phải text cho 77977).

Vì lý do an toàn bảo mật, quý vị cần khởi động (activation) trong lần ghi danh dâng hiến đầu tiên nhưng sau đó, quý vị sẽ chỉ mất khoảng 10 giây mỗi lần dâng hiến. 

Thật ra, nếu quý vị chọn dâng hiến thường kỳ (recurring donations): hàng tuần, hàng hai tuần hay hàng tháng, Pushpay sẽ tự động khấu trừ khoản dâng hiến trong tài khoản và quý vị có thể biết chi tiết qua thông tin hàng tháng (monthly statement) của ngân hàng.

Trang: www.pushpay.com cũng sẽ cho quý vị chi tiết những khoản quý vị đã dâng hiến.

DÂNG HIẾN BẰNG CHI PHIẾU

Xin quý vị viết chi phiếu cho:

Vietnamese Alliance Church of Orange (VAC)
Và gửi về:

Vietnamese Alliance Church
2130 N Grand Ave
Santa Ana CA 92705

 

DÂNG HIẾN BẰNG TIỀN MẶT

Quý vị có thể mua Money Order tại Bưu Điện hay covenient stores đề tên VAC và mail về:

Vietnamese Alliance Church
2130 N Grand Ave
Santa Ana CA 92705

 

Xin chúng ta tha thiết tiếp tục cầu nguyện xin Chúa thương xót can thiệp và ngăn chận đại dịch Corona!
Cảm ơn quý con cái Chúa!

Mục sư Nguyễn Thỉ

There is no any causes yet.