Cầu Nguyện 24/7
https://www.tinlanhorange.com/2351-2351

Thưa quý con cái Chúa,

Ước mong Chúa vẫn gìn giữ mỗi chúng ta được bình an, khỏe mạnh trong ơn lành của Ngài. Chúng tôi cầu nguyện để Chúa giữ vững đức tin chúng ta, không nao sờn nhưng tiếp tục tin cậy Chúa giữa hoàn cảnh khó khăn.

Chúng ta sẽ có các sinh hoạt bình thường ngày mai, Chúa Nhật, 03/05, qua hệ thống Zoom hay YouTube.

8:30: Cầu Nguyện (live stream)
https://www.youtube.com/channel/UCd8tHv1A1VsTL7WS9yQ3eGg/featured

9:30: EM Service (live stream)
https://www.youtube.com/channel/UCd8tHv1A1VsTL7WS9yQ3eGg/featured

9:15: Trường Chúa Nhật (Zoom)
Xin xem attachment

10:30 Thờ Phượng (live stream)
https://www.youtube.com/channel/UCd8tHv1A1VsTL7WS9yQ3eGg/featured

12:00: Hội Thánh Thiếu Nhi (Zoom)

Tạ ơn Chúa về các phương tiện truyền thông và quý Anh Chị giúp cho việc nầy. Keep our spirit together!

God bless!
Mục sư Thỉ

Hội Thánh Orange tiếp nhận việc dâng hiến trên mạng (online) và dâng hiến điện tử (electronic) qua chương trình Pushpay. Quý vị có thể dâng hiến qua mạng lưới điện toán (online) hay qua smartphone!

DÂNG HIẾN QUA PUSHPAY APP

Xin quý vị “gửi nhắn tin” (text) về số 77977 ba chữ: VAC. Quý vị sẽ nhận lại được nhắn tin hướng dẫn cách tải App của Pushpay về phone của quý vị và sử dụng Pushpay App đó để dâng hiến.

Quý vị cũng có thể vào App Store của iPhone hay Play Store của Android phones để tải Pushpay App về phone của mình (không cần phải text cho 77977).

Vì lý do an toàn bảo mật, quý vị cần khởi động (activation) trong lần ghi danh dâng hiến đầu tiên nhưng sau đó, quý vị sẽ chỉ mất khoảng 10 giây mỗi lần dâng hiến. 

Thật ra, nếu quý vị chọn dâng hiến thường kỳ (recurring donations): hàng tuần, hàng hai tuần hay hàng tháng, Pushpay sẽ tự động khấu trừ khoản dâng hiến trong tài khoản và quý vị có thể biết chi tiết qua thông tin hàng tháng (monthly statement) của ngân hàng.

Trang: www.pushpay.com cũng sẽ cho quý vị chi tiết những khoản quý vị đã dâng hiến.

DÂNG HIẾN BẰNG CHI PHIẾU

Xin quý vị viết chi phiếu cho:

Vietnamese Alliance Church of Orange (VAC)
Và gửi về:

Vietnamese Alliance Church
2130 N Grand Ave
Santa Ana CA 92705

 

DÂNG HIẾN BẰNG TIỀN MẶT

Quý vị có thể mua Money Order tại Bưu Điện hay covenient stores đề tên VAC và mail về:

Vietnamese Alliance Church
2130 N Grand Ave
Santa Ana CA 92705

 

Xin chúng ta tha thiết tiếp tục cầu nguyện xin Chúa thương xót can thiệp và ngăn chận đại dịch Corona!
Cảm ơn quý con cái Chúa!

Mục sư Nguyễn Thỉ