1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-3, Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Comments are closed.