1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20, Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Comments are closed.