Công Vụ 17:1-15, Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Comments are closed.