Giăng 1:1-5; 14-18, Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Comments are closed.