Phúc-âm Ma-thi-ơ 27:1-10, Mục-sư Nguyễn Thỉ, HT Tin-Lành Orange

Comments are closed.