Phúc-âm Ma-thi-ơ 28:11-20, Mục-sư Nguyễn Thỉ, HT Tin-Lành Orange

Comments are closed.