Bài giảng trên phòng cao. Giăng 13-17. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 5 bài 8A:Bài giảng trên phòng cao. Giăng 13-17. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.
1. Yêu thương
2. Hiệp Một
3. Làm chứng về Chúa.

Comments are closed.