BÌNH AN TRONG TÂM HỒN. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Chương trình thờ phượng ngày 17 tháng 3, 2019
Mục sư Nguyễn Thỉ

BÌNH AN TRONG TÂM HỒN
PHÚC ÂM GIĂNG 14:1-7
I. TIN CHÚA (c. 1-5)
1. Chính Chúa (C. 1)
2. Lời hứa của Chúa (c. 2-4)
(1) Chuẩn bị
(2) Trở lại
(3) Đi với Chúa
(4) Ở với Chúa
II. BIẾT CHÚA
1. Đường đi
2. Lẽ thật
3. Sự sống

Comments are closed.