Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                           August 20, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ SỐNG ĐẠO Ê-phê-sô 4:17-32   CĂN BẢN SỐNG ÐẠO (c. 17-24) Ðời sống của người KHÔNG CÓ CHÚA (c. 17-19) Ðời sống của người CÓ CHÚA (c. 20-24) NGUYÊN TẮC SỐNG ÐẠO (c. 25-32) Không NÓI DỐI nữa nhưng NÓI THẬT (c. […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange August 6, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ HỘI THÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI Ê-phê-sô 3:1-21 I. Mục đích của Ðức Chúa Trời cho Hội Thánh trên thế gian (1-13) 1. Ðặc ân của Phao-lô (c. 1-6) 2. Nhiệm vụ của Phao-lô (7-13) II. Lời cầu nguyện của […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                                  July 9, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ ĐỦ MỌI THỨ PHƯỚC THIÊNG LIÊNG Ê-phê-sô 1:3-14 ĐƯỢC CHỌN (c. 4) “Trước khi sáng thế” “Đặng làm nên thánh không chỗ trách được” ĐƯỢC LÀM CON (c. 5) Giải hòa (Rô-ma 5:8, 10) Được chăm sóc (Ma-thi-ơ 6:25-34) Kỷ luật (Hê-bơ-rơ […]

Continue reading

TÌNH VỢ CHỒNG Ê-phê-sô 5:21-33 Người tin Chúa thuận phục lẩn nhau. Vì có Chúa Thánh Linh hướng dẫn Vì kính sợ Đức Chúa Trời Vợ thuận phục chồng như Hội Thánh thuận phục Chúa Hiểu rõ sự bình đẳng vợ chồng và vai trò của mình trong ý muốn Thiên Chúa Tự nguyện đặt […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange            June 18, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ NGƯỜI NAM TÀI ĐỨC Châm Ngôn 31:10-31 NGƯỜI NAM TÀI ĐỨC Tin cậy vợ (c. 11) Ghi nhận công khó của vợ (c. 29) Làm gương cho con (c. 28a) Không xem trọng vẻ đẹp bên ngoài (c. 30a) Xem trọng giá trị […]

Continue reading