CĐCCT_Q6_9c: Phao lô tại An-ti-ốt. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế quyển 6 bài 9C:
Phao lô tại An-ti-ốt. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.
Công vụ các sứ đồ 13:1-4
1. Tin Lành được giảng cho người ngoại thường xuyên
2. Tín hữu được gọi là “Cơ-đốc-nhân”
3. Món quà yêu thương được gởi đến một hội thánh khác
4. Các giáo sĩ được sai đi đến đầu cùng đất.

Comments are closed.