Cuộc Đời Chúa Cứu Thế quyển 6 bài 9C: Phao lô tại An-ti-ốt. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. Công vụ các sứ đồ 13:1-4 1. Tin Lành được giảng cho người ngoại thường xuyên 2. Tín hữu được gọi là “Cơ-đốc-nhân” 3. Món quà yêu thương được gởi đến một hội thánh […]

Continue reading