CUỘC CHIẾN TÂM LINH. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Hội Thánh Tin Lành Orange             September 10, 2017 

Mục sư Nguyễn Thỉ 

 CUỘC CHIẾN TÂM LINH 

Ê-phê-sô 6:10-20 

I. ÐỐI PHƯƠNG (c. 11-12) 

  1. Khôngphải “thịt và huyết” 
  2. Chủquyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối 
  3. Cácthần dữ ở các miền trên trời 

II. CHIẾN LƯỢC (c. 10-11) 

  1. Nhờsức Chúa (c. 10) 
  2. Mangkhí giới của Chúa (c. 11) 
  3. Cầunguyện (c. 18) 

III. VŨ KHÍ (c. 14-17) 

  1. Phòngthủ (c. 14-17a) 

(1) Chân lý 

(2) Công chính 

(3) Phúc Âm  

(4) Đức tin  

(5) Cứu rỗi 

  1. Tấncông (c. 17b) 

(1) Gươm 

rhomphaia (Lu-ca 2:35) 

machaira 

(2) Lời 

logos (Giăng 1:1) 

rhema 

 

 

Comments are closed.