ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIA-CỐP. Mục sư Nguyễn Văn Lý. HT Tin Lành Orange.

Comments are closed.