Gặp Chúa Phục Sinh. Mục sư Nguyễn Thỉ. Hội Thánh Tin Lành Orange.

Giảng luận ngày 5 tháng 4, 2015.
Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Đề tài: Gặp Chúa Phục Sinh

Luca 24:13-35.

I. TRƯỚC KHI GẶP CHÚA
1. Thực tế: REALITY
(1) Buồn bực (c. 17): SADNESS
(2) Thất vọng (c. 21): DISAPPOINTMENT
2. Phản ứng: REACTION
(1) Nói chuyện: TALKING
(2) Cãi lẽ: DISCUSSING

II. ĐANG KHI GẶP CHÚA
1. Nguyên nhân: THE CAUSE
(1) Dại dột (c. 25): FOOLISH
(2) Chậm tin: SLOW OF HEART TO BELIEVE
(3) Không hiểu chương trình của Chúa (c. 26): NOT KNOWING GOD’S WAY
2. Giải quyết: THE SOLUTION
(1) Lời Chúa: THE WORD OF GOD
(2) Sự mở mắt của Chúa: THE EYE-OPENING FROM GOD

III. SAU KHI GẶP CHÚA
1. Lòng nóng cháy: BURNING HEART
2. Hành động tức khắc: ACT AT ONCE

Comments are closed.