HỘI THÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Hội Thánh Tin Lành Orange August 6, 2017
Mục sư Nguyễn Thỉ

HỘI THÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI

Ê-phê-sô 3:1-21

I. Mục đích của Ðức Chúa Trời cho Hội Thánh trên thế gian (1-13)

  • 1. Ðặc ân của Phao-lô (c. 1-6)
  • 2. Nhiệm vụ của Phao-lô (7-13)

II. Lời cầu nguyện của Phao-lô cho Hội Thánh (14-21)

  • 1. Hội Thánh là gia đình của Ðức Chúa Trời (c. 14-15)
  • 2. Người tin Chúa phải tăng trưởng (c. 18)
  • 3. Phải kinh nghiệm tình yêu của Chúa (c. 18-19)

Love So High
Outside the city walls
On a wooden cross
A light in the darkness
Bleeding from Your hands
Flowing from Your side
A river of mercy
Your love so great
Higher than the stars
Unfailing love
Deeper than the sea
Your love so sure
Stronger than the mountains
Oh Your love
It’s everything to me
How deep, how wide, how long, how high!

Comments are closed.