THÂN THỂ LÀ ĐỀN THỜ. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Comments are closed.