MỘNG & THẬT. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Hội Thánh Tin Lành Orange January 7, 2018
Mục sư Nguyễn Thỉ

MỘNG & THẬT

Sáng thế ký 37
I. NHỮNG GIẤC MỘNG CỦA GIÔ-SÉP (c. 5-11)

  • 1. Các bó lúa (c. 5-8)
  • 2. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao (c. 9-11)

II. NHỮNG SỰ THẬT TRONG CUỘC ĐỜI GIÔ-SÉP (c. 12-36)

  • 1. Bị ganh ghét (c. 1-14)
  • 2. Bị mưu giết (c. 18-24)
  • 3. Bị bán làm nô lệ (c. 25-29)

III. NHỮNG BÀI HỌC

  • 1. Ơn thần hựu của Đức Chúa Trời
  • 2. Những bước đưa đến tội lỗi

• Thiên vị (c. 3)
• Ganh tị (c. 4)
• Ganh ghét (c. 11)
• Giết người (c. 18)

Comments are closed.