MỘT CON TRẺ SINH CHO CHÚNG TA. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                      December 3, 2017

Mục sư Nguyễn Thỉ

MT CON TR SINH CHO CHÚNG TA

Ê-sai 9:1-6

 1. CHÚA GIÊ-XU Là ai? (c. 5b)
  • Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng
  • Đức Chúa Trời Quyền Năng
  • Cha Ðời Ðời
  • Chúa Bình An
 2. TẠi SAO CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH? (c. 5a)
  • Nhập thể (Incarnation)
  • Cứu rỗi (Salvation)
 3. III. CHÚA GIÁNG SINH TÔI ĐƯỢC GÌ? (c. 1-2)
  • Ánh sáng (c. 1)
  • Niềm vui (c. 2)

Comments are closed.