NGƯỜI NAM TÀI ĐỨC – Mục sư Nguyễn Thỉ

Hội Thánh Tin Lành Orange            June 18, 2017
Mục sư Nguyễn Thỉ

NGƯỜI NAM TÀI ĐỨC
Châm Ngôn 31:10-31

 1. NGƯỜI NAM TÀI ĐỨC
  1. Tin cậy vợ (c. 11)
  2. Ghi nhận công khó của vợ (c. 29)
  3. Làm gương cho con (c. 28a)
  4. Không xem trọng vẻ đẹp bên ngoài (c. 30a)
  5. Xem trọng giá trị tâm linh (c. 30b)
 2. NGƯỜI NỮ TÀI ĐỨC
  1. Được chồng tin cậy (c. 11a)
  2. Làm ích lợi cho chồng (c. 12)
  3. Quán xuyến việc nhà (c. 13-19)
  4. Quan tâm đến người nghèo khổ (c. 20)
  5. Ăn nói khôn ngoan nhân từ (c. 26)
  6. Kính sợ Chúa (c. 30b)

Coram Deo

 • In the presence of
 • Under the authority of
 • And to the honor and glory of God

Comments are closed.