Những người được chọn, Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin lành Orange

Comments are closed.