Thì Giờ, Lời Nói & Cầu Nguyện, Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Comments are closed.