TINH THẦN GIÁNG SINH: HY-VỌNG – Chương trình thờ phượng ngày 27 tháng 11, 2016 Mục sư Nguyễn Văn Lý

TINH THẦN GIÁNG SINH: HY-VỌNG

Ê-sai 9:1-5

Comments are closed.