Trái Tim Của Mẹ. Bà Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Chương trình thờ phượng ngày 13 tháng 5, 2018
Trái Tim Của Mẹ

I. Tình thương của Mẹ
1. Vô bờ bến
Ê-sai 49:15
2. Hy sinh
II. Mơ Ước của Mẹ
Mong ước con:
1. Bình an, no đủ, hạnh phúc
2. Học giỏi, có việc làm tốt, đời sống đầy đủ
3. Nên người trưởng thành, hữu ích cho xã hội
4. Tin Chúa, dâng đời sống cho Chúa, được Chúa hướng dẫn, sử dụng
III. Ảnh Hưởng của Mẹ
1. Ảnh hưởng trên con gái
2. Ảnh hưởng trên con trai
IV. Điều con cái cần làm để bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn mẹ
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
6. ________________________________________
7. ________________________________________

Comments are closed.