Comments are off for this post

Giá trị tuổi Cao Niên. Bà Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Sinh hoạt Cao Niên ngày 21 tháng 5, 2016.

Giá trị tuổi cao niên.

Bà Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

I. Thực tế của tuổi Cao Niên.
II. Lợi Điểm của Tuổi Cao Niên
III. Bí quyết của Cao Niên
A. Sống vui thỏaa
B. Sống yêu thương
C. Sống Lời Chúa

Comments are closed.