Những Bài Ca Giáng Sinh HD. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Ca Đoàn Hội Thánh Midway City, Ca Đoàn Hội Thánh North Hollywood, Ca Đoàn Hội Thánh Orange, Ca Đoàn Hội Thánh Thanh Lễ TLC, The Rock, Quang Ngọc, Hoàng Nam, Tina Ngọc Nữ, Bảo Châu, Trường Đạt, và nhiều ca sĩ khác. Những Bài Ca Giáng Sinh. Mục sư Nguyễn...

Continue reading