_ji-kw-wzws

Hội Đồng Bồi Linh Nam Giới Phụ Nữ 2015. HT Tin Lành Orange.

Chúa sống trong tôi. Diễn giả Mục sư Nguyễn Thỉ. Ga-la-ti 2:20 I. BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ VỚI ĐẤNG CHRIST 1. Cứu rỗi 2. Tuyệt giao với đời sống cũ Ga-la-ti 5:24; 6:14 Rô-ma 6:6 II. ĐẤNG CHRIST SỐNG TRONG TÔI 1. Sống trong xác thịt 2....

Continue reading