Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Chương trình thờ phượng ngày 13 tháng 8, 2017. Truyền Đạo Hồ Long. HT Tin Lành Orange. KHUÔN MẪU XÂY DỰNG HỘI THÁNH Ê-Phê-Sô 4:1-16 (Câu Gốc 4:3) I. Thái Độ Hợp Nhất của Hội Thánh 1. Đối xử hoà hợp với mọi người (c. 1-3) Right Being before Right Doing Lòng khiêm tốn, nhã […]

Continue reading