Giảng luận ngày 5 tháng 4, 2015. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. Đề tài: Gặp Chúa Phục Sinh Luca 24:13-35. I. TRƯỚC KHI GẶP CHÚA 1. Thực tế: REALITY (1) Buồn bực (c. 17): SADNESS (2) Thất vọng (c. 21): DISAPPOINTMENT 2. Phản ứng: REACTION (1) Nói chuyện: TALKING (2) Cãi lẽ: […]

Continue reading