Hội Thánh Tin Lành Orange Chúa Nhật 28.1.2018 Mục sư Trần Thiện Đức NĂM MỚI QUYẾT TÂM TĂNG TRƯỞNG Ê-phê-sô 4:11-16   “Chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết…Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta […]

Continue reading

XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN Lu-ca 11:1-13 Cầu nguyện là gì?  Là ____TƯƠNG GIAO___ với Chúa. “Khi các con cầu nguyện hãy nói, ‘Lạy Cha…’” (câu 2) “Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, Và đầy lòng thương xót, Tha thứ tội lỗi… Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội…”                                                                                      (Dân số ký […]

Continue reading