Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. Lu-ca 1:46-47 BÀI CA TRƯỚC GIÁNG SINH Lu-ca 1:46-55 Magnificat Gloria Nunc Dimittis I. KHÍA CẠNH KHÁCH QUAN Cứu Chúa (c. 46-47) Ðấng Toàn Năng (c. 49a) Ðấng Thánh (c. 49b) Ðấng […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                      December 3, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ MỘT CON TRẺ SINH CHO CHÚNG TA Ê-sai 9:1-6 CHÚA GIÊ-XU Là ai? (c. 5b) Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng Đức Chúa Trời Quyền Năng Cha Ðời Ðời Chúa Bình An TẠi SAO CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH? (c. 5a) Nhập thể (Incarnation) Cứu rỗi […]

Continue reading