Giảng luận ngày 12 tháng 4, 2015. XIN CHÚA MỞ MẮT CON. Hội Thánh Tin Lành Orange Chúa Nhật April 12, 2015 Mục sư Trần Thiện Đức “Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18 BHĐ) “Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh […]

Continue reading

Giảng luận ngày 5 tháng 4, 2015. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. Đề tài: Gặp Chúa Phục Sinh Luca 24:13-35. I. TRƯỚC KHI GẶP CHÚA 1. Thực tế: REALITY (1) Buồn bực (c. 17): SADNESS (2) Thất vọng (c. 21): DISAPPOINTMENT 2. Phản ứng: REACTION (1) Nói chuyện: TALKING (2) Cãi lẽ: […]

Continue reading