Thánh Kinh Mùa Hè ngày 15 tháng 8, 2016 Tiên Tri Giô-na. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. TIÊN TRI & SỨ ĐIỆP: GIÔ-NA 1. Xin đọc qua cả sách Giô-na một lần và và đặt cho mỗi chương một tựa đề thích hợp: Chương 1: _________________________ của Giô-na Chương 2: _________________________ của Giô-na […]

Continue reading