Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_3A: Tâm Trí, Tình Cảm và Ý Chí. Điều Răn Lớn Nhất. Mathiơ 22:34-40. Mục sư Nguyễn Thỉ hướng dẫn. Thứ ba: Điều răn lớn nhất. Mathiơ 22:37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_2C: Nước Trời: Ba Ẩn Dụ. Mathiơ 21:28-22:14. Mục sư Nguyễn Thỉ hướng dẫn. Mathiơ 21:28-32: Ẩn Dụ hai người con Mathiơ 21:33-46: Ẩn dụ Người thuê vườn nho Mathiơ 22:1-14: Ẩn dụ Tiệc Cưới Mathiơ 21:31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_2C: Nước Trời: Ba Ẩn Dụ. Mathiơ 21:28-22:14. Mục sư Nguyễn Thỉ hướng dẫn. Mathiơ 21:28-32: Ẩn Dụ hai người con Mathiơ 21:33-46: Ẩn dụ Người thuê vườn nho Mathiơ 22:1-14: Ẩn dụ Tiệc Cưới Mathiơ 21:31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_2B: Quốc Gia Do Thái. Cây vả không trái. Mathiơ 21:18-27. Mục sư Nguyễn Thỉ hướng dẫn. Mathiơ 21:23 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đang giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_2A: Chúa Giêxu:Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và Vua vào thành cách khải hoàn. Mathiơ 21:1-11. Mục sư Nguyễn Thỉ hướng dẫn. Mathiơ 21:5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Q5_2A: Chúa Giêxu:Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và Vua vào thành cách khải hoàn. Mathiơ 21:1-11 Mathiơ 21:5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách. Luca 19:38 mà nói […]

Continue reading

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Quyển 5 Bài 1A phần 2. Mục sư Nguyễn Thỉ. Tuần Lễ Cuối: Mathiơ 21:1 Mác 11:1 Luca 19:28 Giăng 12:12 Mathiơ 21:1 Chúa Nhật Mathiơ 21:12 Thứ Hai Mathiơ 21:23 Thứ Ba Mathiơ 26:1 Thứ Tư Mathiơ 26:17 Thứ Năm Mathiơ 26:57 Thứ Sáu Mathiơ 27:57 Thứ Bảy Mathiơ […]

Continue reading