Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                           August 20, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ SỐNG ĐẠO Ê-phê-sô 4:17-32   CĂN BẢN SỐNG ÐẠO (c. 17-24) Ðời sống của người KHÔNG CÓ CHÚA (c. 17-19) Ðời sống của người CÓ CHÚA (c. 20-24) NGUYÊN TẮC SỐNG ÐẠO (c. 25-32) Không NÓI DỐI nữa nhưng NÓI THẬT (c. […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange August 6, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ HỘI THÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI Ê-phê-sô 3:1-21 I. Mục đích của Ðức Chúa Trời cho Hội Thánh trên thế gian (1-13) 1. Ðặc ân của Phao-lô (c. 1-6) 2. Nhiệm vụ của Phao-lô (7-13) II. Lời cầu nguyện của […]

Continue reading