Hội Thánh Tin Lành Orange     October 15, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ   BẦY CHIÊN CỦA ĐỒNG CỎ NGÀI Thi Thiên 100  I. ĐẤNG THỜ PHƯỢNG  (C. 5)  Thiện(tôb)  Nhântừ (hesed)  Thànhtín  II. NGƯỜI THỜ PHƯỢNG  (C. 3)  Tạovật  Concái Chiên III. CÁCH THỜ PHƯỢNG (C. 1-2, 4)  Cất tiếng Hầu việc  Đến  (1) Cửa   (2) Hành lang   (3) Danh   

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange        October 8, 2017  Mục sư Nguyễn Thỉ  MỘT KHUÔN MẪU THỜ PHƯỢNG  Thi Thiên 95   I. THỜ PHƯỢNG LÀ GÌ?  Tinhthần vui vẻ (c. 1-2)  Tinhthần thuận phục (c. 6)  Tinhthần vâng lời (c. 7b-8)  II. TẠI SAO THỜ PHƯỢNG?  Chúalà Đấng Cao Cả (c. 3-4)  Chúalà Đấng yêu thương (c. 7a)  Chúalà Đấng thánh khiết (c. 10-11)  III. THỜ PHƯỢNG NHƯ THẾ NÀO?  Cahát và cảm tạ (c. 1-2)  Phủphục (c. 6)  Liêntục (c. 7b-8)   

Continue reading

XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN Lu-ca 11:1-13 Cầu nguyện là gì?  Là ____TƯƠNG GIAO___ với Chúa. “Khi các con cầu nguyện hãy nói, ‘Lạy Cha…’” (câu 2) “Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, Và đầy lòng thương xót, Tha thứ tội lỗi… Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội…”                                                                                      (Dân số ký […]

Continue reading

 “LÒNG CÁC NGƯƠI CHỚ HỀ BỐI RỐI” Giăng 14:1-9  Tôi có sự bình an trong sự tin cậy Chúa. “Hãy tin Đức Chúa Trời và cũng tin ta nữa.” Tin tưởng vào Chúa lúc khó khăn. Tôi có sự bình an trong sự chuẩn bị của Chúa. “ Ta đi sắm sẵn cho các ngươi […]

Continue reading