Hội Thánh Tin Lành Orange            June 18, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ NGƯỜI NAM TÀI ĐỨC Châm Ngôn 31:10-31 NGƯỜI NAM TÀI ĐỨC Tin cậy vợ (c. 11) Ghi nhận công khó của vợ (c. 29) Làm gương cho con (c. 28a) Không xem trọng vẻ đẹp bên ngoài (c. 30a) Xem trọng giá trị […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                                 June 4, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ SAY THÁNH LINH Thư Ê-phê-sô 5:15-21  ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI? Không phải chỉ là một sức mạnh Một thân vị ĐỨC THÁNH LINH LÀM GÌ? Cáo trách tội lỗi (Giăng 16:8) Hiện diện trong đời sống người tin Chúa (Giăng 14:16-17) […]

Continue reading

TIN CẬY VÀO SỰ CHU CẤP CỦA CHÚA Mục sư Trần Thiện Đức Lời Chúa hứa: “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.”                                                                           (Phi-líp 4:19 BHĐ)   Điều kiện của Lời hứa:   #1: TÔI PHẢI __ […]

Continue reading