Hội Thánh Tin Lành Orange September 23, 2018 Mục sư Nguyễn Thỉ HAI CON ĐƯỜNG Thi Thiên 1 I. ĐƯỜNG NGƯỜI CÔNG BÌNH 1. Tiêu cực KHÔNG THEO: Sống MƯU KẾ: Nguyên tắc sống KẺ DỮ: Người sống ngược lại tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời ĐỨNG: Theo lập trường ĐƯỜNG: Hành vi, lối sống […]

Continue reading