Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                      December 3, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ MỘT CON TRẺ SINH CHO CHÚNG TA Ê-sai 9:1-6 CHÚA GIÊ-XU Là ai? (c. 5b) Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng Đức Chúa Trời Quyền Năng Cha Ðời Ðời Chúa Bình An TẠi SAO CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH? (c. 5a) Nhập thể (Incarnation) Cứu rỗi […]

Continue reading

NẦY LÀ NGÀY ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀM NÊN!

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                     November 12, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ Nầy Là Ngày Đức Giê-hô-va Làm Nên! Thi thiên 118 CẢM TẠ CHÚA TRONG HIỆN TẠI (c. 1-4) Elohim Đức Giê-hô-va/Gia-vê Chúa thiện lành: perfect, chương trình, thời điểm của Ngài Chúa nhân từ (hesed): không thay đổi Tin rằng Chúa dành […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange     October 15, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ   BẦY CHIÊN CỦA ĐỒNG CỎ NGÀI Thi Thiên 100  I. ĐẤNG THỜ PHƯỢNG  (C. 5)  Thiện(tôb)  Nhântừ (hesed)  Thànhtín  II. NGƯỜI THỜ PHƯỢNG  (C. 3)  Tạovật  Concái Chiên III. CÁCH THỜ PHƯỢNG (C. 1-2, 4)  Cất tiếng Hầu việc  Đến  (1) Cửa   (2) Hành lang   (3) Danh   

Continue reading

XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN Lu-ca 11:1-13 Cầu nguyện là gì?  Là ____TƯƠNG GIAO___ với Chúa. “Khi các con cầu nguyện hãy nói, ‘Lạy Cha…’” (câu 2) “Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, Và đầy lòng thương xót, Tha thứ tội lỗi… Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội…”                                                                                      (Dân số ký […]

Continue reading

 “LÒNG CÁC NGƯƠI CHỚ HỀ BỐI RỐI” Giăng 14:1-9  Tôi có sự bình an trong sự tin cậy Chúa. “Hãy tin Đức Chúa Trời và cũng tin ta nữa.” Tin tưởng vào Chúa lúc khó khăn. Tôi có sự bình an trong sự chuẩn bị của Chúa. “ Ta đi sắm sẵn cho các ngươi […]

Continue reading