Hội Thánh Tin Lành Orange Chúa Nhật 28.1.2018 Mục sư Trần Thiện Đức NĂM MỚI QUYẾT TÂM TĂNG TRƯỞNG Ê-phê-sô 4:11-16   “Chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết…Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange December 31, 2017 Mục sư Trần Thiện Tri NHẮM MỤC ĐÍCH MÀ CHẠY Phi-líp 3:12-16 I. Người Tin Chúa nhận thức về tình trạng thuộc linh của mình. “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu […]

Continue reading

Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. Lu-ca 1:46-47 BÀI CA TRƯỚC GIÁNG SINH Lu-ca 1:46-55 Magnificat Gloria Nunc Dimittis I. KHÍA CẠNH KHÁCH QUAN Cứu Chúa (c. 46-47) Ðấng Toàn Năng (c. 49a) Ðấng Thánh (c. 49b) Ðấng […]

Continue reading

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                      December 3, 2017 Mục sư Nguyễn Thỉ MỘT CON TRẺ SINH CHO CHÚNG TA Ê-sai 9:1-6 CHÚA GIÊ-XU Là ai? (c. 5b) Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng Đức Chúa Trời Quyền Năng Cha Ðời Ðời Chúa Bình An TẠi SAO CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH? (c. 5a) Nhập thể (Incarnation) Cứu rỗi […]

Continue reading